Praktische informatie

Waar

Ik bied de mogelijkheid om een afspraak bij jou thuis te hebben, in de praktijkruimte of wandelend in de natuur rond Nijmegen.

Wanneer

Afspraken worden samen met jou gepland. Afmelden voor een consult kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren, anders breng ik kosten in rekening.

Hoe

Als je na het kennismakingsgesprek kiest voor een traject spreken we af hoeveel sessies en wat je ervan mag verwachten. Als je resultaat wilt bereiken is het noodzakelijk dat je eventuele opdrachten voor thuis uitvoert.

Kosten

Per consult van een uur 70 euro, het kennismakingsgesprek 35 euro. De betalingstermijn is 10 dagen. Soms kan hiervan in overleg (vooraf) worden afgeweken. Vergoeding via de zorgverzekering is op dit moment niet mogelijk.

Klachtenafhandeling

Als therapeut doe ik er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent.
Doordat ik lid ben van de NFG, voldoe ik aan de Wkkgz en beschik ik over :
– een klachtenreglement,
– een klachtenfunctionaris (van Quasir),
– registratie bij NFG en via het Solidariteitsfonds Wkkgz als verbindende schakel via Quasir aansluiting bij de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.
Het is belangrijk dat je je klacht eerst met mij bespreekt. Ik probeer dan samen met jou tot een oplossing te komen. Mocht je klacht dan nog niet verholpen zijn, dan kun je je wenden tot de vertrouwenspersoon van de NFG.
Blijft je klacht hierna nog bestaan, dan kun je je wenden tot de onafhankelijke organisatie CAMCoöp.

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling ben ik verplicht hiervan melding te maken.

Privacy statement 1 februari 2022